பட்டாம்பூச்சிகள்

அறிமுகம்

வில்பத்துவில் வாழும் பட்டாம்பூச்சிகள் வண்ணமயமான மற்றும் கவர்ச்சியானவையாகும்; இலங்கையில் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய பட்டாம்பூச்சி வகைகளுக்கு இப் பூங்கா புகழ்பெற்றதாகும். வில்பத்துவின் வடக்குப் பகுதியில் பட்டாம்பூச்சிகள் தங்கள் இடம்பெயர்வு பாதையைத் தொடங்குகின்றன, மேலும் நவம்பர் முதல் பிப்ரவரி வரை ஈரமான மணல் திட்டுகளில் “சேற்றுழவலில்” ஈடுபடும் பட்டாம்பூச்சிகளின் பெரிய கூட்டங்களைக் காணலாம், சேற்றுழவலில் போது இப் பூச்சிகள் தரையில் இருந்து தமக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் உப்புகளை பிரித்தெடுக்கின்றன.

இலங்கைத் தீவில் பட்டாம்பூச்சி இனங்களின் பரவல்களுக்கு மற்றும் இனப்பெருக்கத்திற்கு காலநிலை மாற்றம், நிலப்பரப்பு மற்றும் தாவர வகைகள் என்பன முக்கிய காரணிகளாக விளங்குகின்றன. இலங்கையில் பெரும்பாலான பட்டாம்பூச்சி இனங்கள் இலங்கை முழுவதும் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன.

crimson-rose-butterfly

சில இனங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உயிர்வேதியியல் மண்டலங்களில் காணப்படும், இன்னும் சில இனங்கள் குறிப்பிட்டதொரு உயிர்வேதியியல் மண்டலத்தில் மட்டுமே காணப்படும். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஐந்து பட்டாம்பூச்சி இனங்களும் அயனமண்டலத்திற்கு (வடக்கு) மட்டுமே உட்பட்டவை, மேலும் இவை அதிகளவில் வில்பத்து தேசிய பூங்காவில் வசிக்கின்றன.

வில்பத்துவில் வாழும் பட்டாம்பூச்சிகள்

வில்பத்து தேசிய பூங்காவானது பல்வேறு வகையான பல்லுயிரியலை தன்னகத்தே கொண்டது.

பூங்காவில் காணப்படும் 5 பட்டாம்பூச்சி இனங்கள் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

வில்பத்துவில் வாழும் பட்டாம்பூச்சிகள்

வில்பத்து தேசிய பூங்காவானது பல்வேறு வகையான பல்லுயிரியலை தன்னகத்தே கொண்டது.

பூங்காவில் காணப்படும் 5 பட்டாம்பூச்சி இனங்கள் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

மஞ்சள் வசீகரன்

(ஜூனோனியா ஹைர்டா)

மஞ்சள் வசீகரன் 42-45 மிமீ இறக்கைகள் கொண்டது மற்றும் இவற்றை பூங்காவில் பார்ப்பது மிகவும் அரிதான விடயமாகும். புத்தளம் முதல் யாழ்ப்பாணம் வரையிலான கடலோரங்களில் வசிக்கும் இவ்வினம் புலம் பெயர்ந்த இனமாகும். இதேபோன்ற வேறு எந்த பட்டாம்பூச்சி இனமும் இலங்கையில் பதிவு செய்யப்படவில்லை. இந்த அரிய பட்டாம்பூச்சிகளின் புரவலன் தாவரங்களாக சுள்ளிமலர் (பார்லேரியா பிரியோனிடிஸ்) மற்றும் கொரண்டி (டிஸ்கோரிஸ்ட் லிட்டோரலிஸ்) என்பன காணப்படுகின்றன.

பெரிய வெளிர்சிவப்பு வெள்ளையன்

(கொலோடிஸ் ஃபாஸ்டா)

40-48 மி.மீ வரையிலான இறக்கையுடன், பெரிய வெளிர்சிவப்பு வெள்ளையன் பட்டாம்பூச்சி பூங்காவில் காணப்படும் மற்றுமொரு அரியவகை இனமாகும். அவை அயனமண்டலத்திலும் இலங்கையின் வடக்குப் பகுதியிலும் காணப்படுகின்றன.

பகல் வேலைகளிலும் வெப்பமான காலநிலைகளிலுமே இவை சுறுசுறுப்பாக செயற்படுகின்றன, மேலும் ஆண் மற்றும் பெண் பூச்சிகள் பிரதிபலிப்பு குளிர்காயலில் ஈடுபடுபவையாகும், அதாவது பட்டாம்பூச்சியொன்று அதன் இறக்கைகளைப் பயன்படுத்தி சூரிய ஒளியை உள்வாங்காமல் அதனை பிரதிபலிப்பு செய்வதாகும்.

இந்த அரிய பட்டாம்பூச்சிகளுக்கான புரவலன் தாவரம் பூமிச்சக்கரை (மேருவா ஆர்நெரியா) ஆகும். இதேபோன்ற வேறு எந்த இனமும் இலங்கையில் பதிவு செய்யப்பவில்லை.

பிரகாசமான நீல பாபுல்

(அசானஸ் உபல்டஸ்)

பிரகாசமான நீல பாபுல் பட்டாம்பூச்சி அரிதானது மற்றும் இலங்கையின் வடக்கு பகுதிகளில் உள்ள தாழ்நாட்டு அயனமண்டலத்தில் காணப்படுகிறது. 21-24 மி.மீ. வரையிலான இறக்கையுடனான இப் பட்டாம்பூச்சி இனம் சிறு முற்புதர்களிடையே அடிக்கடி வேகமாக பறந்து திரிந்து அப்புதர்களில் இளைப்பாறுகின்றன, மேலும் அதன் புரவலன் தாவரம் கருவேலமரம் (அகாசியா நிலோடிகா) ஆகும். அத்தாவரத்தின் இளம் தளிர்கள் மற்றும் பூக்களை இது உணவாக உட்கொள்கிறது. இந்த பட்டாம்பூச்சிக்கு ஒத்த இனம் ஆப்பிரிக்க நீல பாபுல் பட்டாம்பூச்சிகளாகும்

Crimson Tip (Colotis danae)

கருஞ்சிவப்பு நுனிச்சிறகன்

(கொலோடிஸ் டானே)

கருஞ்சிவப்பு நுனிச்சிறகன் பட்டாம்பூச்சி 40-50 மி.மீ வரையிலான இறக்கைகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இதனை அரிதாகவே பூங்காவில் காணமுடியும். இவை அயனமண்டலத்திற்கு உட்பட்ட புத்தளம் முதல் யாழ்ப்பாணம் வரையிலான கடலோரப் பகுதியில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன, மற்றும் பகல் வேலைகளிலும் வெப்பமான காலநிலைகளிலுமே இவை சுறுசுறுப்பாக செயற்படுகின்றன. விழுந்தி (கடாபா இண்டிகா), ஆதண்டை (கபாப்ரிஸ் செபரியா 194), மற்றும் கபாப்ரிஸ் குடும்பத்தின் பல்வேறு தாவரங்கள் இவற்றின் புரவலன் தாவரங்களகும்.

கோமாளி (பைப்லியா இலித்தியா)

(பைப்லியா இலித்தியா)

கோமாளி பட்டாம்பூச்சி முக்கியமாக தாழ்நில அயனமண்டலத்திலும், புத்தளம் முதல் யாழ்ப்பாணம் வரையிலான கரையோரப் பகுதியிலும் காணப்படுகிறது. அவை 50-56 மி.மீ வரையிலான இறக்கையுடன், வேகமாக பறக்கும் இனமாகும், மற்றும் இடையூறுகள் ஏற்படும்போது அவற்றிற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பூமராங் இனைபோல் பறக்கும் தன்மையுடையவை. இந்த இனத்திற்கான புரவலன் தாவரங்கள் காஞ்சொறி (ட்ராஜியா புளுகெனெட்டி) இனங்களாகும்.

வேடிக்கையான தகவல்கள்

crimson-tip-butterfly
Shopping Basket
WNP

FREE
VIEW